Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


ข้าราชการระดับกลางและระดับสูงจาก University Grants Commission (UGC) สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

         
         เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ข้าราชการระดับกลางและระดับสูงจาก University Grants Commission (UGC) สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ที่เข้าอบรมหลักสูตร Public Administration, Performantice-Based Management and Citizen-Centered Service Delivery มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โดยมี นางชนกสุดา สุบรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการ และนางสาวอรทัย ยศอินต๊ะ นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG210612_1_resize.jpg
(142.65 kb)

IMG210612_2_resize.jpg
(118.28 kb)

IMG210612_3_resize.jpg
(204.05 kb)

IMG210612_4_resize.jpg
(209.87 kb)

IMG210612_5_resize.jpg
(224.25 kb)

IMG210612_6_resize.jpg
(196.24 kb)

IMG210612_7_resize.jpg
(179.61 kb)

IMG210612_8_resize.jpg
(201.22 kb)

IMG210612_9_resize.jpg
(132.2 kb)
ทั้งหมด 9 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th