Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดการนำร่องให้บริการศูนย์รับขออนุญาต ณ ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ. (เดิม)) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ

        เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดการนำร่องให้บริการศูนย์รับขออนุญาต ณ ชั้น 1
อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ. (เดิม)) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการนำเสนอถึงทิศทางการเชื่อมงานบริการภาครัฐ ในยุครัฐบาลดิจิทัล โดยนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดร.สรณัณท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นายจิระพงศ์ เลาห์ขจร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำกัด จากนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เคยมารับบริการใน Biz Portal โดยผู้แทนจากบริษัท เอส 360 คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แซลมอนคุง มาเนะ จำกัด การดำเนินการในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตจากภาครัฐ “ยื่นที่เดียวครบ จบทุกเรื่อง”

          การให้บริการของศูนย์รับคำขออนุญาต มีทั้งรูปแบบการยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำขออนุญาต และการยื่นคำขอทางออนไลน์ ผ่านระบบ Biz Portal ที่ biz.govchannel.go.th ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบนี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาขอรับบริการเดินทางไปติดต่อยังสถานที่ราชการน้อยที่สุด ยื่นเอกสารที่เดียว แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุดเดียว และติดตามได้ทุกใบอนุญาต ในปัจจุบัน เปิดให้บริการสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ขอใช้สาธารณูปโภค เปิดร้านอาหารและเปิดร้านค้าปลีก รวมทั้งหมด 24 งานอนุญาต โดยดำเนินการผ่านระบบ Biz Portal ได้เบ็ดเสร็จ จำนวน 12 งานบริการ และยื่นคำขอผ่านระบบ e-Service ของหน่วยงานอีก 12 งานบริการ ทั้งนี้ ผู้มาขอรับบริการสามารถติดต่อสอบถาม และติดตามสถานะการขออนุญาต ได้ทาง Chat Board ของระบบ Biz Portal และทาง Line@goodgov4u ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้บริการ

         ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2562 ศูนย์รับคำขออนุญาตจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมขยายงานให้บริการใน 10 ธุรกิจ 39 ใบอนุญาต เช่น ร้านกาแฟ รีสอร์ทขนาดเล็ก สปา ฟิตเนส และคาร์แคร์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการจากประชาชนได้อย่างแท้จริง


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img31061_1_resize.jpg
(162.36 kb)

img31061_2_resize.jpg
(161.15 kb)

img31061_3_resize.jpg
(125.14 kb)

img31061_4_resize.jpg
(141.72 kb)

img31061_5_resize.jpg
(119 kb)

img31061_6_resize.jpg
(144.8 kb)

img31061_7_resize.jpg
(120.14 kb)

img31061_10_resize.jpg
(120.87 kb)

img31061_8_resize.jpg
(121.81 kb)

img31061_9_resize.jpg
(145.88 kb)
ทั้งหมด 12 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th