Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำ Ease of Doing Business (EDB) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.

         
         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยคณะกรรมการปรับปรุงการจัดทำ Ease of Doing Business (EDB) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดทำแนวทางการปรับปรุงบริการภาครัฐ เพื่อ Ease of Doing Business ตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้น และเพื่อนำไปปรับปรุง Ease of Doing Business ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนางสาวนิชา สาทรกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางและเทคนิคการปรับปรุงงานด้าน Ease of Doing Business ในเชิงลึก ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img269612_1_resize.jpg
(123.18 kb)

img269612_2_resize.jpg
(137.98 kb)

img269612_3_resize.jpg
(97.31 kb)

img269612_4_resize.jpg
(86.02 kb)

img269612_5_resize.jpg
(94.09 kb)

img269612_6_resize.jpg
(55.97 kb)

img269612_7_resize.jpg
(53.3 kb)

img269612_8_resize.jpg
(130.41 kb)
ทั้งหมด 8 รายการ 1 / 1

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th