Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 5/2561

         
         เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาคำขอจัดตั้งองค์การมหาชนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และข้อหารือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


img26961_1_resize.jpg
(83.97 kb)

img26961_2_resize.jpg
(158.45 kb)

img26961_3_resize.jpg
(164.68 kb)

img26961_4_resize.jpg
(150.23 kb)

img26961_5_resize.jpg
(147.74 kb)

img26961_6_resize.jpg
(184.25 kb)

img26961_7_resize.jpg
(183.63 kb)

img26961_8_resize.jpg
(168.61 kb)

img26961_9_resize.jpg
(171.42 kb)

img26961_10_resize.jpg
(144.49 kb)
ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th