Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้  

ข่าวเด่น


สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2561

         
         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 3 คณะ ดังนี้ 1. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 (แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) 2. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2 (แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์) และ 3. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง
คณะที่ 3 (ยุทธศาสตร์สำคัญ)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ

 

รูปภาพ


IMG20961_1_resize.jpg
(98.18 kb)

IMG20961_2_resize.jpg
(110.14 kb)

IMG20961_3_resize.jpg
(197.73 kb)

IMG20961_4_resize.jpg
(136.95 kb)

IMG20961_5_resize.jpg
(133.23 kb)

IMG20961_6_resize.jpg
(141.83 kb)

IMG20961_7_resize.jpg
(179.49 kb)

IMG20961_8_resize.jpg
(182.19 kb)

IMG20961_9_resize.jpg
(183.33 kb)

IMG20961_10_resize.jpg
(120.26 kb)
ทั้งหมด 17 รายการ 1 / 2

 

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th