Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ


สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ จึงต้องปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับลักษณะองค์การ ซึ่งการประเมินผลจะเป็นประโยชน์แก่องค์การในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ

กลุ่มจังหวัด

โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
โลโก้ กล่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กล่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
กล่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร
โลโก้ กล่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กล่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กล่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี
โลโก้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง
โลโก้  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

จังหวัด

    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th