Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำค้น

กันยายน 2561


28 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
28 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ Web Hosting ของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Cloud Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
21 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการวงจร CAT C internet Package Business (IP Public) จำนวน 2 วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
19 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
19 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
17 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
14 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
14 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2560" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
12 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
7 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
7 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
6 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
5 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
4 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
3 กันยายน 2561 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (62)
2560 (21)
2559 (26)
2558 (38)
2557 (46)
2556 (39)
2555 (27)
2554 (39)
2553 (27)
2552 (17)
2551 (29)
2550 (14)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th