Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำค้น

พฤศจิกายน 2557


17 พฤศจิกายน 2557 รับสมัคร นปร. รุ่นที่ 9
8 พฤศจิกายน 2557 รับสมัครหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2...
รับสมัครบัดนี้ - 9 มกราคม 2558
6 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร คัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เข้าร่วมโครงการฯ (นปร.) รุ่นที่ 9...
3 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเลื่อนระยะเวลา การรายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ e-SAR รอบ 12 เดือน...
ส่วนราชการ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สามารถเข้ารายงานผลการประเมินตนเองได้ เฉพาะวันที่กำหนดเท่านั้น (1 วัน) รายละเอียดดูตามไฟล์แนบ

 

ประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

2561 (6)
2560 (13)
2559 (10)
2558 (9)
2557 (8)
2556 (5)
2555 (1)
2554 (15)
2553 (1)
2552 (6)
2551 (5)
2550 (16)
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th