Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / ระบบราชการ 4.0 / กิจกรรมโครงการห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)

กิจกรรมโครงการห้องปฏิบัติการ นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)

ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง MeyFair Grand Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 
ณ ห้อง MayFair Grand Ballroom ชั้น 11  โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 08.30 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน ลงทะเบียนและรับเอกสาร

 09.00 – 09.10 น. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายทศพร ศิริสัมพันธ์) กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
09.10 – 09.20 น. Mr. Matin Hart-Hansen, The Deputy Resident Representative of the UNDP Thailand กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. และ UNPD

09.20 – 10.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยนวัตกรรมภาครัฐ” 

10.00 – 12.00 น. การบรรยายพิเศษเรื่อง “Government Innovation Lab : Transformational Change in Government and Public Service” โดย Mr. Macro Steinberg  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทที่ปรึกษากลยุทธ์การออกแบบ Snowcone & Haystack , รองศาสตราจารย์ ที่ Harvard Design School (พ.ศ.2542-2552)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 13.30 – 14.00 น.  ชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) โดย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) 
14.00 – 16.00 น. การเสวนาเรื่อง “i Team กับการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ”
โดย Mr. Marco Steinberg, หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ และหน่วยงานนำร่อง

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 
ณ C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ (สำหรับหน่วยงานนำร่อง) 

09.30 – 12.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้ Government Innovation Lab
ในการพัฒนางานบริการภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม” โดย Mr. Marco Steinberg 

 13.00 – 16.00 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อน Government Innovation Lab สำหรับโครงการนำร่อง” โดยหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือและหน่วยงานนำร่อง

เอกสารดาวน์โหลด

 หมายเหตุ
          1. มีบริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการยืมอุปกรณ์       
          2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 กรุณาเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนำร่องของแต่ละหน่วยงานเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น
          3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สำหรับการกิจกรรมดังกล่าวฯ ในครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสำนักงาน ก.พ.ร. คลิกที่นี่ 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 11:10:34 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 24 มิถุนายน 2560 01:12:49
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th