Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2552

2552

   เอกสารการประชุมสัมมนาเผยแพร่เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์  2552  บรรยายโดย รศ.ดร. จิรประภา  อัรบวร  คณะบดีคณะพัฒนาทรัพยากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาทีครั้งที่ 8  
        Knowledge Management_1 โดย NOK Precision Component (Thailand Ltd) 
        Knowledge Management_2 โดย NOK Precision Component (Thailand Ltd) 
        การจัดการความรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        Knowledge Managemetn โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ"  วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมกองทัพเรือ
   

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 กันยายน 2557 16:50:13 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 ตุลาคม 2557 13:34:23
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th