Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2554

2554

 • การประชุมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การประเมินผลและพัฒนาหน่วยงานในภาคราชการ
 • การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
 • การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมจตุรทิศ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  
 • การประชุมชี้แจงเรื่อง การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมกับส่วนราชการวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ระหว่างเวลา ๐๘.๔๕ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 กันยายน 2557 16:49:28 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 กันยายน 2557 16:55:52
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th