Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / วีดิทัศน์ / 2555

2555


 • วีดิทัศน์การเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2013 วันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  • - วีดีทัศน์ส่วนที่ 1 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์ส่วนที่ 2 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์โอส่วนที่ 3 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์โอส่วนที่ 4 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์โอส่วนที่ 5 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์โอส่วนที่ 6 [.wmv] [.zip]
   - วีดีทัศน์โอส่วนที่ 7 [.wmv] [.zip]

   ตัวอย่างวีดิทัศน์หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ประจำปี ค.ศ. 2012
  • การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม กรมชลประทาน
   - วีดีทัศน์ [.wmv] [.zip]
  • การบริหารจัดการความรู้เพื่อป้องกันตาบอดจากโรคเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
   - วีดีทัศน์ [.wmv] [.zip]


 • วีดิทัศน์สรุปการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 20 เรื่องการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
  วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

  - วีดีทัศน์ 1 [.wmv] [.zip]
  - วีดีทัศน์ 2 [.wmv] [.zip]

 • วีดิทัศน์สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการเสวนาเรื่อง Roadmap to Sustainable Governance in ASEAN

  - วีดีทัศน์ 1 [.wmv] [.zip]
  - วีดีทัศน์ 2 [.wmv] [.zip]
  - วีดีทัศน์ 3 [.wmv] [.zip]
  - วีดีทัศน์ 4 [.wmv] [.zip]

 • วีดิทัศน์การประชุมเวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 19 เรื่อง พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA วันจันทร์ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. ถึง 14.00น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

 • - วีดีทัศน์ 1 [.wmv]
  - วีดีทัศน์ 1 [.zip]

 • วีดิทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 18 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม : กรณีตัวอย่างเครือซีเมนต์ไทย (Siam Cement Group SCG) วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 น.ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

  - วีดีทัศน์ 1


 • วีดิทัศน์ หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

  - วีดีทัศน์ 1 [.wmv]
  - วีดีทัศน์ 1 [.zip]
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 17 เมษายน 2555 17:41:17 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มกราคม 2558 11:26:31
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th