Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / วีดิทัศน์ / 2554

2554


 • เวทีปัญญาสัมมนาเวที ครั้งที่ 15  เรื่อง การบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ ราชการไทย พร้อมรับมืออย่างไร วันพุธที่ 26 มกราคม  2554

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 เรื่อง ถอดรหัสการพัฒนาองค์การอย่างสมดุล" : รางวัล United Nations Public Service Awards
  1. - วีดีทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 ไฟล์ที่ 1
   - วีดีทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 ไฟล์ที่ 2
   - วีดีทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 ไฟล์ที่ 3
   - วีดีทัศน์ เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 16 ไฟล์ที่ 4
   - วีดีทัศน์ ประกอบการประชุม กรมชลประทาน
   - วีดีทัศน์ ประกอบการประชุม กรมสรรพากร
 • วีดิทัศน์: จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมา.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมกับส่วนราชการ
 • - วีดีทัศน์ 1

  - วีดีทัศน์ 2

  - วีดีทัศน์ 3

  - วีดีทัศน์ 4

  - วีดีทัศน์ 5

  - วีดีทัศน์ 6

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 17 เรื่อง แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554
 • - วีดีทัศน์ 1

  - วีดีทัศน์ 2

  - วีดีทัศน์ 3

  - วีดีทัศน์ 4

   

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554 16:04:23 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 ตุลาคม 2557 13:36:35
  ศูนย์ความรู้
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th