Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / งานประชุมสัมมนาประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. / 2561

2561

งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2561
“ภาครัฐ เพื่อประชาชน”
วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30-15.30 น.
ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนล์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี

09.30–10.30 น. ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง/ชมนิทรรศการ

10.30–10.35 น. ชมวีดิทัศน์ 15 ปีการพัฒนาระบบราชการไทย

10.35–10.55 น. บรรยาย หัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยน บริการรัฐปรับ

10.55 - 11.15 น. บรรยาย หัวข้อ มั่นใจ ปลอดภัย กับธุรกรรมภาครัฐ
11.15 - 11.35 น. บรรยาย หัวข้อ จะเกิดอะไร? เมื่อนวัตกรรม เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ

11.35 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 - 14.15 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
และชมนิทรรศการ

14.15 - 14.20 น. ชมวีดิทัศน์  "รางวัลเลิศรัฐ"

14.20 – 14.25 น. เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวรายงาน

14.25 – 14.45 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มอบนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาระบบราชการและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

14.45 – 15.30 น. พิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2561 โดย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย และถ่ายรูปร่วมกัน


แบบสำรวจความคิดเห็นงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
เอกสารดาวน์โหลด
ประมวลภาพกิจกรรม
งานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561  “ภาครัฐ เพื่อประชาชน”


เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยน บริการรัฐปรับ
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ มั่นใจ ปลอดภัย กับธุรกรรมภาครัฐ
เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ จะเกิดอะไร? เมื่อนวัตกรรม เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแผ่นพับ 15 ปี การพัฒนาระบบข้าราชการBest Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประจำปี พ.ศ. 2561
   [Pdf]Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
   [Pdf]Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561
   [Pdf]
 
ผังที่นั่งสำหรับผู้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
วีดิทัศน์

วีดิทัศน์ช่วงเข้า การบรรยายในหัวข้อ
  • เทคโนโลยีเปลี่ยน บริการรัฐปรับ
  • มั่นใจ ปลอดภัย กับธุรกรรมภาครัฐ
  • มั่นใจ ปลอดภัย กับธุรกรรมภาครัฐ

วีดิทัศน์ช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการและ มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561


วีดิทัศน์ 15 ปีการพัฒนาระบบราชการไทย


วีดิทัศน์  "รางวัลเลิศรัฐ"
สรุปประเด็น

หมายเหตุ
             1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
             2. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ (โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 6 กันยายน 2561)
                  1.  ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ https://www.gg.gg/OpdcAward61
                 
                  2.  ได้รับ QR Code ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียน
                 
                3.  นำ QR Code ที่ได้รับมาสแกนที่ตู้คีออส (Kiosk) หน้างาน เพื่อรับบัตรเข้าร่วมงาน

            3. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากสำนักงาน ก.พ.ร.
                - การรับรางวัลฯ โทร 02-356-9999 ต่อ 8962 , 8969 , 8847
                - การลงทะเบียนออนไลน์ โทร 02-356-9999 ต่อ 8877 , 8890 , 8846 , 8950 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 24 สิงหาคม 2561 14:42:22 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 14:33:57
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th